- Politica de confidentialitateUtilizarea paginii noastre este posibila fara a fi nevoie de precizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu va prelucra datele personale colectate de la vizitatorii sai prin intermediul website-ului www.sozialstation-metzingen-sibiu.org.ro, in conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) si legislatia nationala aplicabila in domeniu.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le obtinem in urma utilizarii paginii de internet www.sozialstation-metzingen-sibiu.org.ro ("Site-ul").

Atentie!

Aceasta Politica de confidentialitate nu acopera aplicatiile si site-urile altor terti la care puteti ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedeaza controlului nostru. Va incurajam sa examinati Politica de confidentialitate de pe orice site si/sau aplicatie inainte de a furniza date personale.

Ce inseamna date cu caracter personal?

Datele cu caracter personal ("Date Personale") reprezinta orice informattie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Cine este responsabil pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal?

Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu este operator de date cu caracter personal in sensul RGPD si este responsabila pentru prelucrarea datelor dvs. personale.
Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu
Adresa: str. Alpinismului, Nr.5, Bl. C, Ap.4, Demisol, Jud. Sibiu - 550019, Romania
Mobil: 0747800510
Fix: +40 0369 446 097
Web: www.sozialstation-metzingen-sibiu.org.ro
E-Mail:adina.dumitriu@sozialstation-metzingen-sibiu.org.ro

Cand colectam informatii despre dvs.?

Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu respecta legislatia romana si europeana in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si colecteaza date personale doar in scopuri determinate, conform detaliilor de mai jos.

Daca sunteti vizitator al Site-ului, Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii paginii. Este vorba despre datele pe care le furnizati in mod voluntar in cadrul sectiunii de Contact (date contact/ cerere informatii), in masura in care alegeti sa ne contactati in acest fel - numele, prenumele, adresa de e-mail si orice alte date completate. Scop: Aceste date cu caracter personal sunt colectate cu scopul de a fi contactat si a va raspunde in legatura cu informatiile pe care le solicitati Avand in vedere scopul prelucrarii, Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu nu va divulga sau transfera datele cu caracter personal puse la dispozitia operatorului. Aceste date nu vor fi transmise tertilor. De asemenea, precizam ca datele dvs. nu sunt transferate catre state terte.
Temei: art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului (UE) 2016/679 - Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul implicit, pe care il furnizati in momentul in care transmiteti formularul din cadrul sectiunii "Cerere informatii".

Prin completarea si transmiterea sectiunii cerere de informatii, Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu va colecta urmatoarele date cu caracter personal furnizate in mod voluntar de catre dvs: nume, prenume, adresa de e-mail, numar telefon. Aceste date nu vor fi transmise tertilor.
Temei: art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului (UE) 2016/679 - Prelucrarea datelor dvs se efectueaza pe baza consimtamantului implicit, pe care il furnizati in momentul transmiterii cererii de informatii.

Cat timp pastram datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. personale sunt pastrate, pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru atingerea scopurilor pentru care sunt prelucrate, fara a aduce atingere conditiilor de pastrare impuse de lege. Atunci cand nu vom mai avea nevoie de datele dvs. personale, le vom sterge sau le vom anonimiza.

Care sunt drepturile dvs. in calitate de persoana vizata?

in conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor, aveti posibilitatea - cu conditia respectarii cerintelor legale relevante - sa va exercitati dreptul:

  • de a obtine de la Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu o confirmare a faptului ca datele dvs. cu caracter personal. sunt sau nu prelucrate si, daca este cazul, de a obtine accesul la datele dvs. cu caracter personal;
  • de a obtine rectificarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte.;
  • de a obtine stergerea datelor dvs.cu caracter personal;
  • de a obtine restrictii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
  • la portabilitatea datelor dvs., pe care le-ati furnizat in mod activ; si
  • de a obiecta, din motive legate de situatia dvs. particulara, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc.

VA RUGAM SA RETINETI:

I. Va puteti retrage consimtamantul in orice moment, cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, fara a afecta legalitatea prelucrarii care a avut loc pana la contestatie
II. Aceste drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise catre Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu, fie in format fizic, la adresa din Sibiu, Str. Alpinismului nr. 5, Ap.4, Demisol, Jud. Sibiu, cu mentiunea in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor, fie in format electronic, la adresa de e-mail ema.barbu@sozialstation-metzingen-sibiu.org.ro.
III. Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista exceptii, de aceea fiecare cerere primite va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. in masura in care cererea este intemeiata, astfel incat Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu are obligatia sa se conformeze cererii respective, se va raspunde cererii dvs. imediat ce va fi posibil, insa nu mai tarziu de 1 (una) luna de la primirea cererii. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in functie de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va identifica intr-un termen util.
IV. Aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea de Supraveghere cu Privire la Prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
V. Daca, desi depunem toate eforturile, nu reusim sa va identificam, iar dvs. nu ne furnizati informatii suplimentare pentru a reusi sa va identificam, Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu nu este obligata sa dea curs solicitarii.

Va informam, de asemenea, cu privire la datele de contact ale Resposabilului cu Protectia Datelor: Barbu-Solea Elena Emanuela - tel: 0369 446 097, e-mail: ema.barbu@sozialstation-metzingen-sibiu.org.ro Pentru toate intrebarile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveti posibilitatea sa ne contactati in orice moment, fie prin transmitera unei cereri, in scris, la adresa din Sibiu, Str. Alpinismului, nr. 5, Bl. C, Ap.4, 550019-Sibiu, Jud. Sibiu, cu mentiunea in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor. Fundatia Sozialstation Metzingen Sibiu isi rezerva dreptul de a revizui periodic Politica de confidentialitate si vom prezenta orice actualizari pe aceasta pagina web.